Initiatieven op dit vlak springen als paddenstoelen uit de grond. Zo is er in 2015 een onderzoek geweest naar “Natuur op Recept in Amersfoort”. De laatste jaren is er bovendien een sterke opkomst van de vakgebieden natuurcoaching en wandelcoaching. Ook voor tuintherapie is weer een bredere belangstelling net zoals voor gezond voedsel eten en het zelf gaan verbouwen. En een belangrijk nieuw netwerk is Beter in het Groen.

Op het mini-symposium Natuur en Gezondheid was het fijn vertoeven. Op 22 april 2016 in de ochtend in Het Groene Huis vond dit mini-symposium plaats. Mini omdat we het graag klein en persoonlijk wilden houden … en dat is gelukt. Met 43 deelnemers en vijf workshops kwam iedere deelnemer toe aan zijn keuzes in de workshops en konden vragen gericht beantwoord worden. Alle betrokken partijen; gastdocenten, de medewerkers van Het Groene Huis, Samenspel-Natuurlijk! en de deelnemers hebben veel van elkaar geleerd en plezier gehad. Leren met je hoofd, hart en handen! Leren spelenderwijs en samen. En leren vanuit je eigen natuur. Deze geslaagde ochtend krijgt vast en zeker een vervolg. Hoe? Daar wordt nu over nagedacht!

De aanwezige deelnemers hebben een achtergrond in de GGZ (vaktherapeuten), burgerparticipatieprojecten, tuintherapie, (beleid) sociale projecten, massage en lichaamsgerichte gezondheid, natuur en voeding.

Hieronder korte terugkoppelingen van de gastdocenten.

Edward Dijkema: Ik heb een presentatie gehouden over het project Sociale Activering. Ik heb laten zien hoe de groep de draad weer snel heeft opgepakt na de brand. Ik heb de samenwerking met de afdeling Arbeidsintegratie besproken. De plan van aanpak en methodiek met psychologische achtergronden zijn besproken. De typen groenwerkzaamheden met de mogelijkheden voor deelnemers zijn besproken en middels film en beeld getoond. We hebben al pratend in de biologische moestuin uien en zomerwortels gepoot en gezaaid. Er was veel interactie, interesse, en enthousiasme voor elkaars bezigheden.

IMG_20150729_093827404

Daniel Roos: Wat een ontzettend enthousiast publiek tijdens de openingsweek van het Groene Huis. Mijn bijdrage aan het mini-symposium Natuur en Gezondheid werd goed ontvangen. Verlies doet pijn, maar is onlosmakelijk verbonden met groei. Zo kan tuinieren en verlies een mogelijk begin zijn van wijsheid. Leuk om samen na te denken over de manier om dit in Amersfoort en omstreken meer voor het voetlicht te kunnen brengen.

Daan Bleichrodt beschreef in tien minuten (heel knap) een overzicht van natuur en gezondheid trends en ontwikkelingen in Nederland. Zie voor enkele interessante factsheets van het IVN deze link.

Magda Bannink In de proeverij Natuurcoaching liepen de deelnemers een korte zintuigen-prikkelende wandeling naar onze ‘essentie’. Op een idyllische plek in de vlindertuin ontdekten we op een verrassende wijze, eigen antwoorden en inzichten op de vraag “wat wil ik (nu eigenlijk) echt?” In de tweede workshop was er tevens ruimte om met een collage aan natuursymbolen te ontdekken wat je talenten zijn. Wel handig om datgene wat je echt wil, ook concreet handen en voeten te kunnen geven ;-). Voor iedere deelnemer is de innerlijke beleving in deze aanpak natuurlijk heel verschillend geweest. Een ieder ging dan ook met een eigen vraag de oefeningen in. De vraag en inhoudelijke inzichten mocht je voor jezelf houden. In de deelrondes werd echter openhartig gedeeld. Zo bleek dat er mooie inzichten naar boven kwamen met gevoelens van (h)erkenning, waardering, urgentie en ‘veranderingen op komst….’.

Stralend Hart

Bij Ingrid van Steenwijk ervaarden de deelnemers wat het betekent voor je persoonlijke kracht wanneer je innerlijke energie in balans is. In de beide workshops van Jellie Keuning  hebben de deelnemers intuïtieve ervaringen met elkaar gedeeld en met een korte meditatie kunnen ervaren hoe snel ontspanning werkt in je lijf en denken. Vervolgens tevens geoefend met energie voelen.

Sjoukje Ziel en Annie Tiekstra werkten met de deelnemers op de vierfiets en de duo-fiets. De nadruk lag daarbij op de gezamenlijke beleving, de ervaring en het ontdekken. Annie gebruikt haar fietsen voor coachingsdoeleinden. Tijdens dit mini-symposium vertelde ze daar meer over en konden de deelnemers ervaren hoe het is is om al fietsend gecoacht te worden.

 

De Dalai Lama: “Wat mij het meeste verbaast bij de westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen en vervolgens dat geld weer uitgeeft om zijn gezondheid terug te krijgen”.