Beste deelnemers aan de Proeftuin Academie en geïnteresseerden,

In dit nieuwsbericht en projectbericht de aanpak van De Proeftuin Academie in 2017. Het programma staat onder aan deze pagina. Ben je na het lezen enthousiast om mee te doen? Bel me dan op 0624421893 of stuur me een e-mail via info@samenspel-natuurlijk.nl. Je bent van harte welkom. Je kan bij elk blok invoegen of enkele bijeenkomsten volgen.

foto-schetsontwerp-van-serai-van-de-proeftuin

Wat

In de praktijk samen met je netwerk een proeftuin maken vanuit de visie(s) van permacultuur en voedselbossen en proefondervinderlijk vaststellen hoe zelfvoorzienend jijzelf kunt (wilt) worden. De deelnemers leren in huiselijke kring (het is tenslotte je eigen voortuin of achtertuin waarmee je aan de slag wilt) wat er komt kijken bij de aanleg van een proeftuin. Van ideevorming, samen ontwerpen naar samen aanleggen en onderhouden naar uiteindelijk samen de vruchten plukken. We leren tevens wat ons eigen netwerk is, en hoe we deze kunnen versterken, betrekken en kunnen laten aansluiten op landelijke netwerken. Het is dus een groen doen én sociaal project.

Wie

Ben je nieuwsgierig naar hoe je in de huidige samenleving en je dagelijkse leven zoveel mogelijk zelfvoorzienend en samenredzaam kan zijn? Ben je tevens benieuwd of je dit kan combineren met een meer natuurlijke manier van leven en werken? Wil je ontdekken wat jouw eigen natuurlijke ritme en kracht is? En heb je bovendien ook het één en ander te bieden in de vorm van kennis en (levens/werk)ervaringen op het gebied van natuurlijk tuinieren, voeding en gezondheid, duurzaamheid en (stads)ecologie? Dan is deze cursus wat voor jou!

Mijn eigen streven is om later als de proeftuin gerealiseerd is, de mensen die wonen in en om Amersfoort uit te nodigen om van deze tuin te komen genieten. Met name de mensen die ‘het werken in de buitenlucht’ nodig hebben om te herstellen van te veel stress, spanningen en/of een burn-out zijn welkom in de bostuin en kunnen op deze manier een betaalbare vorm van ‘therapie’ ontvangen. In het najaar 2017 willen we De Proeftuin (en Het Rustpunt) op enkele tijdstippen in de week openstellen voor bezoekers. 

Hoe – plan van aanpak

Er kunnen 8 tot 10 deelnemers mee doen. We komen in de vier blokken bij elkaar op een vrijdag in de periode van 27 januari tot en met 22 september 2017 en een afsluitende feestelijke bijeenkomst in oktober. We volgen daarbij de vier seizoenen. Wij zorgen samen voor koffie, thee, lunch, frisdrank en snacks gedurende de dag. Wij, Magda Bannink en Dico Kuiper bieden onze keukentafel aan met de voortuin als locatie om te leren en te experimenteren.

Een trainingsdagdeel duurt ongeveer 3-4 uur. Gaandeweg wordt het cursusmateriaal samen gemaakt. Vanuit de Proeftuin Academie worden mappen verstrekt met de resultaten, het materiaal en het werk van 2016 er in. Beplanting is vorig jaar voor een deel geregeld. Bessenstruiken en fruitboompjes zijn gepland. In 2017 gaan we verder aan de slag met de kruidlaag. In de maand maart is ecologisch zaaigoed nodig van o.a. groenbemesters, kruiden, bloemen en groenten. Ook gaan we aan de slag met het onderhoudsplan en de uitvoering hiervan. 

 

groencafe-plaatje-van-het-groene-huisWe brengen kennis, ervaring en netwerk bij elkaar.  De eigen bijdrage is 6 euro per keer. Daarnaast ‘kost’ het ons onze positieve inzet, fysieke energie en een bepaalde mate van betrokkenheid met verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe. Vorig jaar hebben we een GroenDoen Voucher gehad van 1000 euro van het project Groen en Doen van Agentschap NL. Voor 2017 hebben we ons aangemeld voor de Kern met Pit prijs (ook van 1000 euro) van de KNHM (Arcadis). Dus het meedoen in deze cursus is niet vrijblijvend. Heb je eenmaal ja gezegd, dan verwachten we een toegevoegde waarde / een waardevolle bijdrage en inbreng. We gaan samen aan de slag met de  ideevorming en ontwerpen voor jouw tuin, het feitelijk verder inrichten en aanleggen van de Proeftuin, kennis opdoen van de permacultuur-principes en kennis opdoen over de mogelijkheden van o.a. natuurlijke kringlopen weer herstellen en de mogelijkheden om de bodem en het bodem-voedselweb te herstellen. Daarnaast kunnen we onze eigen netwerken inzetten en met elkaar verbinden. Er wordt dus een beroep gedaan op een ieders eigen kracht, talent en enthousiasme.

Ik ben ook niet de docent, maar leer even goed mee. Wel heb ik gewerkt aan het plan van vorig jaar en momenteel werk ik aan het plan van aanpak voor 2017, ik zoek de mogelijkheden uit voor verdere subsidie/financiering en ik doe de voorbereiding en zet de structuur/kaders van deze cursus neer. Onderaan deze pagina volgt een eerste voorstel voor de inhoud van De Proeftuin Academie in 2017.

 

voor ons huis

Aanleiding

De laatste jaren ontwikkeld zich bij mij, mijn man, onze kinderen en veel mensen in mijn omgeving het verlangen meer in harmonie met de natuur en de omgeving te leven. De vernieting en vervuiling van de natuur op aarde zal uiteindelijk vooral ons mensen zelf schaden. De aarde draait wel door. Natuurlijk sterven er ook veel dier-en plantensoorten uit, door onze manier van leven. Het bewustwordingsproces bij velen dat we in feite één holistisch levend systeem zijn (Gaia) en dat het schaden van ander leven ook het schaden van jezelf is, zorgt er voor dat ik en anderen meer bewust willen leven met meer aandacht voor de eigen heelheid en gezondheid en voor de gezondheid van Gaia; de aarde waarop en waarin we leven. Andersom: Goed zorgen voor de aarde is eerst goed zorgen voor jezelf. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Het aanleggen van een eigen permacultuurtuin draagt bij aan gezond voedsel en aan het verrijken van je dagelijkse maaltijd zonder dat dit veel geld kost. Dat is ook goed zorgen voor jezelf. Het buiten werken in een tuin zorgt ervoor dat je dagelijks in contact komt met natuur en met de aarde/de grond onder onze voeten. Voor veel mensen werkt dit helend. Zo zie je dat het zorgdragen voor jezelf en je omgeving hier hand in hand gaat.

 

mijn-boom-sn

Doelstelling en Missie & Visie

Met de Proeftuin Academie vormen we samen een groen-doen netwerk. De Proeftuin Academie is met name gericht op het leren over tuinieren met permacultuurprincipes. Permacultuur is echter veel breder dan dat. Permacultuur is ook het circulair denken en handelen met geld, water, energie, hergebruik, compost etc. etc. De tuin en deze academie vallen dus binnen een bredere wens van ons gezin waarin we ook werken aan een meer duurzame en energiezuinige woning en een meer verantwoordelijke leefstijl.

Je eigen leefstijl veranderen en in verbinding blijven is in onze huidige samenleving best ingewikkeld. Een ieder maakt daar zijn of haar eigen keuzes in. Dat wat haalbaar voelt, is een persoonlijk proces. Het belangrijkste van De Proeftuin Academie is dan ook het bezig zijn met de materie, de bewustwording en de kennis van de (je eigen) mogelijkheden en onmogelijkheden. Daar vervolgens ervaring mee opdoen, en ‘fouten’ mogen maken.

 

 

 

In de bijeenkomsten is er voldoende tijd om ook je eigen doelstellingen, missie en visie te ontdekken. We kunnen onze verschillende invalshoeken naast elkaar leggen en zo ons perspectief verbreden. Wij hebben er zin in, en jullie?

de-proeftuin-academie-foto-tuinwerkdag-met-danielHieronder het eerste programmavoorstel

(je mag dus zelf input en/of suggesties leveren via de e-mail info@samenspel-natuurlijk.nl als je iets mist en gaandeweg het programma kan ook blijken dat we flexibel iets willen wijzigen).

 

 

 

Programma De Proeftuin Academie 2017 – Op vrijdagen van 11 tot 14 of 15 uur.

Datum Onderwerp/inhoud van de bijeenkomst Aanpak en/of werkvorm

Winter

27 januari – Wat is Permacultuur? Wie zijn wij? Algemeen kennismaken met permacultuur & voedselbossen en kennismaken met elkaar. Werkvorm: Wandeling.

3 februari – Over de bodem en het water in jouw tuin. In de tuin waarnemen en observeren. Onderzoek voor je eigen tuin wat de situatie en kwaliteit van je bodem en water is. Werkvorm: de kracht van waarnemen & observatie vragenlijst van Serai gastles in 2016 gebruiken.

10 februari – Over lucht en het element vuur in je tuin. Eventueel een klei-oven bouwen. In de tuin waarnemen en observeren. Onderzoek voor je eigen tuin wat de situatie en kwaliteit is van de lucht/wind en of en hoe je wat met het element vuur zou willen in je tuin.

17 februari – Eigen wensen en visie en droom met betrekking tot je eigen tuin. Werkvorm: inspireren door een bezoek aan een tuin van deelnemer of bestaande bio/permacultuur-tuin in Amersfoort e.o.

Zelfstudie en ontwerpen voor je eigen tuin, Inspiratie en hulp uit De Proeftuin Academie is mogelijk.

Lente

24 maart – Alles over Gildes in een bostuin en in een permacultuur moestuin. Uitvoering van een methode geleerd bij Kiemkracht 64, Malden. In de Proeftuin in boomspiegels rondom fruitboomjes en bessenstruiken.

31 maart – Verbetering van de bodem; of en hoe? Compost maken en de werking van “The key hole Garden”.

7 april – Hoe maak je je eigen onderhoudsplan? en pak je het onderhoud in je tuin aan? Voorbeeld: Onderhoudsplan gemaakt door Serai Bressers van Eet je Tuin… in MijnTuin.org (Vanuit De Proeftuin loopt er inmiddels ook 4 x tuin-coaching).

19 mei – Beheren en onderhouden, waaronder wel/niet snoeien en zo ja wel snoeien hoe dan? en hoe niet. Bezoek aan een tuin van een deelnemer. Helpen met onderhoud in De Proeftuin zelf of in de tuin van een deelnemer.

Zomer

26 mei – Waterplan maken deel 1 Project Steenbreek over waterberging in je tuin – de mogelijkheden en effecten. Uitnodigen Waterschap Vallei en Veluwe – Dimitri van Dam.

2 juni -Bloementuin en bijen houden. Stads-imker of imkeren volgens permacultuur… is er een verschil? en zo ja wat is het verschil? Uitnodigen imker of excursie. Via netwerkcontact Marieke van Krugten en imkervereniging in Amersfoort.

9 juni – Leren over wilde planten en kruiden in de Proeftuin. Wat groeit er al, op welke plek, waarom daar, standplaatsinformatie en leren over gebruik. Eventueel nieuwe / andere soorten er bij planten.

16 juni – Leren over wilde planten en kruiden. Bezoek/wandeling m.b.v.  Eemlandhoeve? met pesto maken of wilde kruidensoep. (Alternatief mogelijk bij Het Groene Huis en de moestuin bij de Middeleeuwse boerderij of een bezoek bij de biologische boerderij Nieuw Weede om de hoek).

Herfst

1 september – Waterplan deel 2. Project Steenbreek over waterberging in je tuin – de mogelijkheden en effecten. Excursie naar … voorbeeldtuin & huis. Uitnodigen Waterschap Vallei en Veluwe – Dimitri van Dam.

8 september – Het sociale aspect van permacultuur tuinieren. Oogstfeest – samen oogsten in De Proeftuin en/of in de andere (eigen) tuinen + workshop… iets eetbaars maken uit eigen tuin.

15 september – Het praktische werk in en gebruik van de Proeftuin. Workshop organiseren in overleg met Transitie-school bijvoorbeeld droogkast kruiden bouwen.

22 september  – Het praktische werk in en gebruik van de Proeftuin. Workshop organiseren in overleg met Transitie-school bijvoorbeeld kippen houden in de stad.

Afsluiting 2017

Datum in overleg: in oktober nog een leuke afsluiter voor De Proeftuin Deelnemers samen met bijvoorbeeld een workshop kastanje-wasmiddel maken. (Ook de deelnemers van 2016 uitnodigen e.a. geïnteresseerden). En een vooruitblik naar 2018 inclusief verzamelen van input voor nieuw werkplan/plan van aanpak.
bloemensalade