De Proeftuin Academie 2018. 

Globaal programma tot de zomer.

De Proeftuin Academie (PA) in Amersfoort enthousiasmeert al sinds 2016, inwoners om de eigen (moes)tuin/balkon in te richten volgens permacultuur principes. Permacultuur betekent met de natuur meewerken. Eerst slim ontwerpen en dan de natuur zijn werk laten doen, zoals in een natuurlijk bos.

De PA is een leercirkel waarin wij met en van elkaar leren door studie en door te doen. Er kunnen zes deelnemers mee doen. De groep komt vier keer per seizoen bij elkaar op een vrijdagmiddag. Deze leercirkel start bij Ruud Corduwener aan de keukentafel en in de eigen tuin. Maar zodra we terecht kunnen in Het Parkhuis in het toekomstig park Elisabeth Groen, wordt dat, te midden van al het groen, onze werkplek (https://amersfoort.nieuws.nl/nieuws/19022/parkhuis-start-als-pop-up/ ) . Want daar, in Elisabeth Groen ( EG), gaan we uiteindelijk robuuste voedselbosranden aanleggen, met de kennis en ervaring die we samen opdoen.

We houden twee blokken van vier sessies, op 9,16 en 23 maart en 6 april en 18 en 25 mei en 1 en 8 juni. Op de vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Bewust buiten de schoolvakanties om.

De data van de twee blokken tussen de zomervakantie en de kerst stellen we in overleg met elkaar vast.

Tot aan de zomer verkennen we de 12 principes van de permacultuur, zoals ‘observeren en reageren’ ( op het terrein), ‘afval is voedsel’, ‘ontwerpen van patroon naar detail’ etc.

We wisselen kennis uit boeken, artikelen, internet-informatie e.d. met elkaar uit en passen dat elke keer ook toe in het terrein van EG. Buiten bezig zijn vormt de hoofdmoot. Daarbij gaan we o.a. het terrein observeren en onderzoek doen naar de zgn. abiotische factoren als bodemgesteldheid, windrichting, schaduwen, hoog-laag en nat-droog etc.

Ook zal er plek in het programma zijn voor één of twee excursies.

We zullen in het programma ‘mee-ademen’ met de ontwikkelingen rond de aanleg van het park. Daardoor kunnen we nu nog niet in detail de invulling van het programma maken. Dat doen we, ook naar aanleiding van interesses, gaandeweg.

Kosten voor koffie, thee etc. zijn € 3,00 per keer.

Meer informatie: Ruud Corduwener, tel 06 4187 3802

 

In de eerste twee leercirkels (2016 & 2017) is een Proeftuin ontstaan aan de Hamseweg 94. Dit is nu een eetbare mini-bostuin met de mogelijkheid voor twee begeleide reintegratie-werkplekken. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak en een samenwerking gezocht met de sociale dienst arbeidsintergratie en/of UWV in Amersfoort. Voor meer informatie neem contact op met Magda Bannink 06-24421893.