Interessantje hart als pomp is een spier is dat. Kreeg ik vorige week onderstaand bericht van iemand die een politieke discussie volgt, waarin keuzes gemaakt moeten worden.

“If your head saids Yes but your heart says No (or the other way around), remember that one is specifically designed for thinking and the other is a pump.” Gewoon een pomp dus, volgens sommige mensen. 

 

 

Mijn reactie, enigszins verbluft over de onwetendheid over de werking van ons hart: “Je hersenen gebruiken is natuurlijk een goede zaak, maar wel met en vanuit je hart! Dat is uiteindelijk altijd beter. Je volgtgedicht luisteren naar je hart, hoofd en handen dan de liefde in jou en in de wereld. Je hersenen zijn een instrument om wijsheid en kennis mee op te vangen afkomstig uit je lijf, je hart, je intuïtie en er betekenis aan te geven. Je hersenen zijn een instrument om wijsheid en liefde en bewustzijn mee op te vangen uit onze natuurrijke omgeving en er betekenis aan te geven. Alleen met je hersenen keuzes maken zonder te luisteren naar je hart zorgt voor eenzijdige beslissingen. Dat is wat we helaas veel met ons allen doen; eenzijdige beslissingen maken, zonder eerst goed te luisteren. En kijk wat en waar ons dat gebracht heeft in de wereld; een grote ongelijkheid, veel oorlogen, vernietiging van de natuur en veel hebzucht en eigen belang.

 

het hart van de aarde

 

Met je hart luisteren is iets wat we niet vaak meer doen. Je moet er ook heel stil voor worden. Want je hart fluistert. En het hart van onze aarde fluistert ook. Wij overstemmen dit alles met onze harde woorden, vernietigende gedachten, oordelen en veroordelen. Deze binnenwereld uit zich in onze buitenwereld, luister maar eens goed!”

 

Enkele wonderlijke feiten over ons hart.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben een paar feiten over het hart aan het licht gebracht, die nog niet algemeen bekend zijn.

Wist jij dat modern onderzoek heeft uitgewezen dat de kracht die nodig is om het bloed door het hele vaatstelsel te pompen een mechanisme zou moeten zijn dat een gewicht van 50 kg anderhalve km hoog kan verplaatsen. Het hart is simpelweg niet in staat om een dergelijke druk te produceren. Het hart is dan ook in realiteit houten hartgeen pomp, maar speelt een meer subtielere en elegantere rol. (Zie voor meer informatie www.grenswetenschap.nl – Uw dagelijkse dosis verwondering).

En wist jij bijvoorbeeld dat 60-65% van de hartcellen bestaat uit neuronen. En dat het hart 7 hormonen produceert en daarbij niet onder doet voor de hersenen. Eén van deze hormonen bestuurt ons immuunsysteem en het hormonale evenwicht en ons verouderingsproces. Met elke hartslag wordt deze informatie door ons hele lichaam gestuurd. Het hart is nauw verbonden met de werking van de hersenen en kan worden gezien als een uniek brein dat gekoppeld is aan het centrale zenuwstelsel. Er is een voortdurende dialoog gaande tussen hart en hersenen. Analyses van de informatiestroom in het menselijk lichaam heeft aangetoond dat de indrukken eerst door het hart verwerkt worden, waarna ze worden doorgegeven aan de hersenen. De reacties op prikkels (sensaties, indrukken) worden door zowel het hart als de hersenen bepaald.

 

En wist je dat naastelectromagnetisch veld van je hart een elektrisch veld (gemeten met een ECG) 40-60 keer sterker dan dat van de hersenen,  het hart ook een magnetisch veld produceert. En dat dit kan gemeten worden met een magnetocardiogram. Het magnetisch veld van het hart is 5000 keer sterker dan dat van onze hersenen.

Het hart is dus meer dan “gewoon” een mechanische pomp en heeft een eigen intelligentie, die niet onderdoet voor de werking van de hersenen.

 

hart bloempjes

Uit het bovenstaande en uit eigen (luister)ervaringen tijdens lifecoaching-sessies buiten in de natuur, blijkt dat eerst het hart alle prikkels en indrukken vertaalt in gevoelens, deze worden vervolgens aan de hersenen doorgegeven en de hersenen geven er op hun beurt een ‘verklaring’ aan.

We zijn ons van de eerste stap vaak niet meer bewust, en registreren voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie. Elke verandering in onze emotionele toestand verandert het elektromagnetische veld van het hart, wat weer een hele serie veranderingen in het lichaam teweeg brengt.

 

Stralend Hart

Met deze kennis in ons achterhoofd is het wellicht toch niet zo gek om met liefde vanuit je hart, blij en vrij in het leven te staan. Dit heeft een fysiek meetbaar positief effect op je lijf en dat van anderen met als bonus meer het versterken van ons immuunsysteem en een vertraging van ons verouderingsproces.

liefde verder dragen

 

Meer Eigen Kracht én meer Samen Kracht!!